U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden lager

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.


Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag, dus op 5 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt). De klassenraad wint daarvoor het advies in van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Als je kind al op 5 jaar instapt in het lager onderwijs, start ook de leerplicht een jaar eerder.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be