U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Studietoelage

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.
Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin.
Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Sinds 1 september 2008 werd de voorziene schooltoelage voor kleuters opgetrokken van € 45 naar € 80. Voor een kind in het lager onderwijs steeg de gemiddelde toelage van € 77 naar € 116.