U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 68 95, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.
Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen .

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Identiteitskaart of bewijs van identiteit
  Eventueel SIS-kaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)


Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.
De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.
Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2019-2020

Broers, zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens deze periode vanaf 7/01/2019 t/m 22/02/2019
 

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020:

Vanaf 1 maart 2019 zullen alle andere nieuwe leerlingen kunnen aanmelden op http://aanmelden.willebroek.be/

Vanaf 6 mei 2019 t/m 24 mei 2019 kunnen alle aangemelde kinderen inschrijven in de door het LOP toegewezen school. 

Vanaf 28 mei 2019 kunnen niet alle niet-aangemelde kinderen  + aangemelde kinderen die niet zijn komen inschrijven , inschrijven in een school naar keuze zolang de maximumcapaciteit niet is bereikt.

 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 14/02/19 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2016 50  
  2015 50  
  2014 50  
  2013 50  
Leerjaar L1 50  
  L2 50  
  L3 50  
  L4 50  
  L5 50  
  L6 50  


 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart of het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kind bij zich heeft.

 

Voor meer informatie over deze afspraken kunt u contact opnemen met:
De voorzitter van het LOP:
Mevr. Katja Mampaey
E-mail: katja.mampaey@willebroek.be
De deskundige van het Lop:
Mevr. Katty Kloeck
Gsm: 0499 85 89 89
Email: katty.kloeck@ond.vlaanderen.be
Deze afspraken zijn goedgekeurd op de Algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform Willebroek basisonderwijs op datum van 19 november 2013