U bent hier: Home » Info » Historiek H!MO

Korte historiek van H!MO

Tijdens Wereldoorlog I – 16 mei 1917 - besliste het gemeentebestuur van Willebroek om over de vaart een 4de “scholengroep” op te richten met 2 fröbelklassen (kleuters) en 2 lagere klassen.

Het plan en bestek werden goedgekeurd en de werken aanbesteed. Materialen werden aangekocht en de bouwwerken gestart in 1917 op gronden van de firma De Naeyer, maar al in 1918 legden de Duitsers de werken stil. In 1921 werd de grond aangekocht en het schoolgebouw opgericht waar nu het centrale gebouw staat.

- Eerste schoolgebouw van 1922 tot 1959.


In september 1922 werd de school in gebruik genomen en kwamen alle kleuters en de 3 fröbelonderwijzeressen van de vernietigde kleuterschool Palingstraat (nu Overwinningsstraat) naar het nieuwe schoolgebouw. De leerkrachten waren Ida De Maerschalck, Josephine Mampaey en Maria De Laedt. Tijdens de oorlog hadden zij ondermeer onderdak gevonden in de Kinderkribbe van de firma De Naeyer op de Mechelse Steenweg. De school op de Louis Mommaertsstraat werd zo de enige kleuterschool in het centrum van Willebroek en dat zou zo blijven tot 1927. In het schooljaar 1922-1923 kwam er een 1ste leerjaar bij van de jongensschool met als leerkracht Antoon De Herdt. Deze klas was een wijkafdeling van de jongensschool. Van 1939 tot 1948 waren er geen lagere schoolkinderen.
De kleuterklassen waren wel zelfstandig.

Op 17 en 18 mei 1940 ontsnapte de school aan schade bij gevechten langsheen het kanaal.

Op 30 november 1944 viel een Duitse V1-bom vlakbij in het kanaal: twee schepen zonken, 40 huizen werden zwaar en 625 licht beschadigd. Er vielen 6 doden en 8 zwaargewonden. Ook de school en de conciërgewoning werden zwaar beschadigd.
1 Juni 1947 ging Mevrouw De Jonghe-Mampaey Josephine (foto2) met pensioen. Mevrouw De Borger-Uyttendaele volgde haar op als schoolhoofd over de 2 kleuterklassen tot 1959.
In september 1948 kwamen er opnieuw lagere schoolkinderen. Er werd een zelfstandige lagere school opgericht met 2 leerkrachten: Mijnheer Van Hoof (1+2) en Mevrouw De Cock-Gillis (3+4+5+6) als schoolhoofd. Het volgende schooljaar kwam er al een lagere klas bij (Mevrouw Marivoet-Van den Heuvel) en waren er onvoldoende lokalen. Door de voortdurende toename van het aantal leerlingen volgt de lange tijd van noodlokalen en bouwen. Eerst kwamen er nieuwe kleuterklassen (gebruikt tot 1987).
In 1959 werden het mooie middengebouw en de conciërgewoning afgebroken en vervangen door het huidige gebouw met verdieping. Mijnheer Van Hoof werd het nieuwe schoolhoofd, nadat Mevrouw De Cock-Gillis directrice werd op de Kerkstraat.
Er werd maar verder herbouwd: een deel van de galerij tot eetzaal en de fietsenberging tot lokaal zedenleer.

In 1970 werd de turnzaal in het centrale gebouw omgevormd tot 2 klassen (nu 3de leerjaar en computerklas). In 1971 werd de prefab-turnzaal aan de Rollierstraat in gebruik genomen.
In september 1973 stopte Mijnheer Van Hoof met lesgeven wegens gezondheidsproblemen en werd hij vervangen door Mijnheer Geens. Deze bleef directeur tot 31 augustus 2000.
September 1984 werden alle woningen op de Oostdijk afgebroken en verloor de school op enkele weken meer dan 40 leerlingen. Vanaf  september 1985 werd de school grondig herbouwd. Eerst kwam er het nieuwe schoolgebouw waar de directie zetelt. Dan werd de kleuterschool uit de jaren ’50 op 2 binnenmuren van de speelzaal na helemaal afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw (1988). Tenslotte werd het middengebouw gerenoveerd. In 1989 konden eindelijk alle lokalen in gebruik worden genomen.

H!MO-gebouw in 1989


Op 29 juni 1996 werd het gemeentelijk onderwijzend personeel overgenomen door het Gemeenschapsonderwijs en werden de gebouwen door de gemeente Willebroek in gebruik gegeven aan het G.O.

Met de steun van de oudercomités van HInxelaar en MOmmaertsstraat én de leerkrachten én de ouders met hun kinderen werd een NIEUWE school opgericht. H!MO was geboren !
En dat is weer een nieuw verhaal!


“Om het hele verhaal van H!MO te vertellen is veel meer plaats nodig en nog heel veel opzoekwerk. Slechts de hoofdlijnen zijn hier verteld en dan nog onvolledig. Maar dit is al een eerste aanzet. Er zijn nog heel wat foto’s en plannen en opgezochte notities die moeten worden verwerkt maar dat is een werk van lange adem en tijd. – Emiel Geens, oud-directeur”